ความก้าวหน้าการจัดเก็บสำมะโนการเกษตร
อำเภอ
ครัวเรือนทั้งสิ้น
ผู้ถือครองทำการเกษตร
บัญชีเขต
จำนวนจัดเก็บ
%
บัญชีเขต
จำนวนจัดเก็บ
%
เขาคิชฌกูฏ
7,492
6,104
81.47
4,290
4,274
99.63
นายายอาม
8,515
6,835
80.27
4,561
4,254
93.27
แก่งหางแมว
10,728
10,182
94.91
5,287
4,518
85.45
สอยดาว
12,064
10,950
90.77
7,661
6,541
85.38
โป่งน้ำร้อน
9,921
6,295
63.45
5,572
4,750
85.25
มะขาม
7,861
7,117
90.54
5,623
4,560
81.10
ท่าใหม่
17,012
7,889
46.37
8,051
5,547
68.90
เมืองจันทบุรี
32,575
12,348
37.91
5791
3,960
68.38
ขลุง
13,589
11,090
81.61
6,906
4,686
67.85
แหลมสิงห์
7,621
6,473
84.94
2,933
1,675
57.11
รวม
127,378
84,565
56,675
44,765
<<<ข้อมูลย้อนหลัง>>>
   
  เดือนมิถุนายน วันที่่ [2] [5][12]
  เดือนพฤษภาคม วันที่ [23-24]
 
 
ที่มา : งานสารสนเทศ

 
last update 12-jun-13