ทำเนียบเกษตรอำเภอ
นายเรืองพจน์ ธารานาถ
เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี
โทร.039-321124,039-311786
email : cht_mueang2200@doae.go.th
http://mueang.chanthaburi.doae.go.th


นายสุเทพ สินชัย
เกษตรอำเภอขลุง
โทร.039-441666,039-442067
email : kaset.khlung@gmail.com

http://khlung.chanthaburi.doae.go.th

นายสำรอง  บุญส่งเสริม
เกษตรอำเภอแหลมสิงห์
โทร.039-399004,039-499324
email : cht_lamsing@doae.go.th
http://laemsing.chanthaburi.doae.go.th


นายปัญญา สุเนตร
เกษตรอำเภอมะขาม
โทร.039-389006
email :
http://makham.chanthaburi.doae.go.th/ว่าง
นายชำนาญ  บัวเฟื่อง
เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน
โทร.039-387115
email : cht_pongnamron@doae.go.th
http://pongnamron.chanthaburi.doae.go.th/เกษตรอำเภอสอยดาว
โทร.039-381476
email : cht_soidao@doae.go.th
http://soidao.chanthaburi.doae.go.th/


 


เกษตรอำเภอท่าใหม่
โทร.039-431006,039-494288
email : cht_thamai@doae.go.th
http://thamai.chanthaburi.doae.go.th/

นายนิพนธฺ์  สร้อยทอง
เกษตรอำเภอนายายอาม
โทร.039-491081
email : cht_nayai-am@doae.go.th
http://nayaiam.chanthaburi.doae.go.th

ว่าง
นางสายสุวรรณ  สร้อยเกียว
เกษตรอำเภอแก่งหางแมว
โทร.039-308170,039-308038
email : Cht_kaenghangmaeo@doae.go.th
http://kaenghangmaeo.chanthaburi.doae.go.thเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
โทร.039-309092,039-309093
email : cht_khaokhitchakut @ doae.go.th
http://khaokhitchakut.chanthaburi.doae.go.th


 
   
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 
กลุ่มอารักขาพืช  
 
เกษตรอำเภอ