ผลไม้นานาชนิด

 
  เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ สละ กระท้อน เป็นผลไม้เมืองร้อน มีมากที่สุด
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  ลำไย เป็นผลไม้เป็นผลไม้ที่นิยมปลูก
กันมากในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศเย็นเหมือนภาคเหนือ
สามารถให้ผลผิตได้ทั้งปี มีมากในช่วงเดือนเมษายน - ถึงพฤษภาคม
ผลไม้ต่างๆ สามารถหาซื้อได้ตามฤดูกาลที่ตลาดเนินสูง ริมถนนสุขุมวิท และตลาดทั่วไป