* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ    แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
แบบ กสก
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

มื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2559 ณ เสม็ดงาม รีสอร์ท จ.จันทบุรี


(16 สิงหาคม 59)


ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูณ
เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายปิยะ สมัครพงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุม
การตรวจติดตาม คก.ตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 2
โดย นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9
ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ต้นแบบลำไย
อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี


(10 สิงหาคม 59)


ภาพข่าว...

 

เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 4/2559 ณ วัดบ้านอ่าง ต.อ่างคีรี จ.จันทบุรี


(3 สิงหาคม 59)


ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โดย มีนายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธาน
ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


(28 กรกฎาคม 59)

ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสายสุวรรณ สร้อยเกียว
เกษตรอำเภอแก่งหางแมว นำสื่อมวลชน ทำข่าวการเพาะเห็ดฟาง
จากทะลายปาล์มในสวนยางพารา
ช่วงบ่าย นำสื่อมวลชน ทำข่าวการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
คก.ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 
เขตหมู่ที่ 4 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(27 กรกฎาคม 59)

ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 7 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 30 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 4 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ธ..ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 3 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 2 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 26 ธ.ค.2558
**รายงานสถานการณ์วันที่ 1 มี.ค.2559 **รายงานสถานการณ์วันที่ 25 ธ.ค.2558
   
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
** ระบบรายงานnetreport
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552